להזמנת שעת סיפור   054-4667558

ספק רשום לפעילות תרבות בספריות